Autogaz, Serwis samochodowy - Kręta 5A, Gogołowa
tel 606 685 415

tel/fax 32 47 07 509


Start Instalacje gazowe Serwis samochodowy Galeria Lokalizacja
W przypadku użytkowania samochodów z instalacją zasilania LPG bardzo przydatna jest znajomość podstawowych zasad jej działania.

Mimo iż są na rynku producenci samochodów wyposażonych fabrycznie w instalację LPG, większość z nas montuje instalację LPG w samochodach, które dotychczas zasilane były benzyną.

Dlatego mamy w nich dwa zbiorniki paliwa, jeden zabudowany fabrycznie, przeznaczony do magazynowania benzyny i drugi, w którym magazynowane jest paliwo gazowe. Mimo iż w głównej mierze pojazd będzie eksploatowany na paliwie gazowym należy pamiętać o tym, że zbiornik paliwa podstawowego, czyli benzyny, powinien być stale wypełniony (do około połowy swej pojemności). Pozwoli nam to na wyeliminowanie problemu szybkiego zużycia elektrycznej pompy zasilającej oraz wtryskiwaczy i w konsekwencji do utraty gwarancji na eksploatowaną instalację zasilającą paliwem gazowym jak i utratę gwarancji na samochód.

Schemat funkcjonalny instalacji LPG

1. Zbiornik
Jego zadaniem jest magazynowanie LPG zarówno w fazie skroplonej jak i odparowanej.

2. Wielozawór i zawory bezpieczeństwa.
Wielozawór, jest urządzeniem stanowiącym osprzęt zespolony zbiornika. W skład tego osprzętu wchodzą następujące zawory: zawór ograniczający napełnienie zbiornika do 80% jego objętości wodnej, zawór ten automatycznie przerywa napełnienie zbiornika LPG w chwili osiągnięcia maksymalnego dopuszczalnego napełnienia; zawór zabezpieczający przed nadmiernym wypływem, uruchamiany w przypadku uszkodzenia przewodów łączących zbiornik z pozostałymi elementami instalacji, zabezpiecza on przed swobodnym wypływem gazu ze zbiornika; zawory zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wewnątrz zbiornika, które w przypadku wzrostu ciśnienia ponad 27 bar lub temperatury ścianki zbiornika ponad 1200C, zapewniają kontrolowany wypływ LPG ze zbiornika zapobiegając jego zniszczeniu; elektrozawór odcinający wypływ gazu ze zbiornika uniemożliwia wypływ gazu ze zbiornika, gdy silnik nie pracuje lub, gdy jest zasilany benzyną; wskaźnik poziomu LPG, umożliwia określenie ilości gazu zmagazynowanego w zbiorniku.

3. Zawór napełniający
Po połączeniu z dystrybutorem umożliwia napełnienie zbiornika, jest wyposażony w zawór zwrotny uniemożliwiający wypływ gazu ze zbiornika po jego zatankowaniu.

4. Przełącznik
Przełącznik jest zabudowany w miejscu zapewniającym łatwy dostęp i jego widoczność dla użytkownika, za jego pomocą możliwy jest wybór rodzaju paliwa zasilającego silnik, np. Gazu lub Benzyny. Diody świecące znajdujące się na przełączniku informują również o orientacyjnej ilości gazu znajdującego się w zbiorniku.

5. Czujnik ciśnienia
Czujnik ten mierzy różnicę ciśnień pomiędzy ciśnieniem gazu w listwie wtryskiwaczy, a ciśnieniem w kolektorze dolotowym (nie stosowany w instalacji tradycyjnej z regulacją przepływu gazu).

6. Listwa wtryskiwaczy
Urządzenie to jest odpowiedzialne za dostarczenie odpowiedniej dawki paliwa gazowego do każdego cylindra silnika. W instalacji tradycyjnej mieszalnik zapewniający wytworzenie mieszanki powietrzno-gazowej.

7. Urządzenie sterujące Systemem Sekwencyjnego Wtrysku Gazu-ECU Gaz
Urządzenie to przetwarza sygnały informujące o aktualnym stanie pracy silnika i na ich podstawie steruje pracą wtryskiwaczy gazu tak, aby zapewnić właściwy skład mieszanki, optymalne zużycie paliwa i zadawalające osiągi pojazdu.

8. Filtr Paliwa gazowego
Filtr ten jest odpowiedzialny za oczyszczenie gazu na jego drodze z regulatora do listwy wtryskiwaczy.

9. Reduktor/Regulator ciśnienia
Zadaniem regulatora parownika jest odparowanie skroplonego gazu oraz regulacja ciśnienia, w taki sposób, aby miało ono stałą wartość niezależnie od obciążenia silnika. Regulator jest również wyposażony w elektrozawór odcinający dopływ gazu do silnika wtedy, gdy silnik nie pracuje, lub zasilany jest benzyną. W przypadku instalacji tradycyjnej oprócz funkcji odparowania paliwa gazowego regulator ten dostarcza paliwo gazowe do mieszalnika w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu na paliwo ze strony silnika.

10. Bezpiecznik
Zabezpiecza on instalację elektryczną, systemu zasilania silnika paliwem gazowym. Osoba przekazująca samochód zasilany paliwem gazowym powinna Państwu wskazać miejsce umieszczenia bezpiecznika


Skroplona mieszanina propanu-butanu jest magazynowana w zbiorniku ciśnieniowym (1). Zbiornik ten w kształcie cylindra, lub toroidy montowany jest w tylnej części samochodu, najczęściej w bagażniku. Zbiornik jest wyposażony w osprzęt (2), który nazywamy wielozaworem. Sprężony gaz ziemny, po otwarciu zaworu odcinającego, przepływa przewodem wysokociśnieniowym do zaworu odcinającego sterowanego elektrycznie. Zawór ten jest zamknięty, gdy silnik nie pracuje, lub gdy jest zasilany benzyną. Po jego otwarciu gaz przepływa przewodem wysokociśnieniowym do regulatora ciśnienia (9). W urządzeniu tym następuje odparowanie propanu-butanu i obniżenie jego ciśnienia do wartości zbliżonej do ciśnienia atmosferycznego. Parownik ogrzewany jest płynem doprowadzonym przewodami elastycznymi z układu chłodzenia silnika. Odparowana mieszanina propanu i butanu jest w przypadku instalacji tradycyjnej zasysana poprzez mieszalnik do układu dolotowego silnika, natomiast w systemach zasilania wtryskowego wtryskiwana w pobliżu kanałów dolotowych głowicy za pomocą wtryskiwaczy elektromagnetycznych (6).
W samochodach z silnikami gaźnikowymi wykorzystywany jest również zawór odcinający przepływ benzyny sterowany elektrycznie. Umożliwia on odcięcie dopływu benzyny podczas zasilania silnika paliwem gazowym. Przełącznik rodzaju zasilania: benzyna-gaz (4), poprzez odpowiednie włączanie obwodów zasilania cewek elektromagnesów zaworów odcinających zapewnia zasilanie silnika paliwem wybranym przez kierowcę.

Źródło: http://www.instalacje-gazowe.endi.pl/Instalacje_gazowe_do_samochodow,454.html

Copyright © Domain Name All Rights Reserved
Design by TemplateMonster.com Copyright © www.autogaz-rybnicka.pl
stat4u